+36 (1) 210-9114   info@biorganik.hu

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a BiOrganik Online Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatának feltételeit.

A BiOrganik Online Kft. webáruházának böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a BiOrganik Online Kft. webáruházának használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Biorganik Online Kft.

A szolgáltató székhelye: 1097 Budapest Gubacsi út 47

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-920488

A létesítmény nyilvántartási száma: 203810

Adószáma: 14801055-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: 06-1/ 210-9114 ; 06-1/219-0757 fax: 06-1/219-0756

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-79617

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Médiacenter Hungary Kft.

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A regisztráció illetve vásárlás során a Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

3. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el,  nem veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

A rendelés menete

1.A regisztráció menete: Regisztrálni a honlap Bejelentkezés / Regisztráció menüpont alatt lehet, a „Regisztráció” feliratra kattintva. Ezután a rendszer végigvezeti Önt a regisztrálás folyamán. A helyes adatokat kitöltve, az Ön által megadott e-mail címre egy ún. aktiváló linket fog kapni, melyre kattintva a regisztráció folyamata befejeződik. A levelező rendszer beállításaitól függően lehetséges, hogy az automatikus üzenet a „spam” mappába kerül, kérjük ha nem kapja meg a levelet, ezt is ellenőrizze.

2. A kosár használata: A vásárlás folyamán minden alkalommal, és az áruház bal felső menüpontjában is látható a kosár, amely a kiválasztott termékeket mutatja. A „kosár tartalma-Pénztár” feliratra kattintva jut a kosár funkcióhoz, ahol részletesen látható a kiválasztott termék (-ek), és a fizetendő ár. Az esetleges kedvezményeket a rendszer megjeleníti, és levonja az árból. A kedvezményes Kupon kódot (amennyiben van) Önnek kell beírnia és elmentenie, a kedvezmény érvényesítéséhez. A vásárlást bármikor folytatni lehet, a „Tovább vásárolok” feliratra kattintva.

3. A megrendelés összeállítása: A vásárlás befejezéséhez előbb ellenőrizni kell a kosár tartalmát a kosár funkciónál, majd megadni a számlázási és a szállítási címet. A kettő eltérhet egymástól. Ha a két cím azonos, elég a számlázási címet megjeleníteni. A következő lépés a szállítási mód kiválasztása, amely nélkül a rendelést nem lehet feladni. A rendszer több lehetőséget kínálhat fel, a kosár termékeinek súlya alapján. Kérjük válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot. Ezután a szerződési feltételek elfogadása, és a megrendelés élesítése a következő lépés.

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja: A vásárlás folyamán végig módosíthatja a kosár tartalmát, az áruk mennyiségét, és saját adatait is, a kosár funkció megfelelő részeinél. A rendszer élőben frissíti az adatokat, amelyeket más nem láthat. A megrendelés elküldése után visszaigazoló e-mailben kapja meg a rendelés tájékoztató adatait, rendelési számát, és jelszavát. Ezek segítségével bármikor megtekintheti rendelését. Módosítás a szállítás feladása előtt lehetséges, munkatársunkkal történő kapcsolatfelvétel után.

Amennyiben a vásárlás folyamán nem a saját regisztrációjával lép be, szükséges akár a számlázáshoz, akár a szállítási címhez a már regisztrált adatokat módosítani! A téves számlázás és szállítás elkerülése végett, kérjük saját regisztrációját használja, és ellenőrizze az adatokat!

5. A megrendelés elküldése: Az adatok ellenőrzése után a kosár funkciónál az „indulás a pénztárhoz” feliratra kattintva a rendszer összeállítja a rendelést. Ezután a vásárlónak meg kell erősítenie a rendelését a „rendelés megerősítése” feliratra kattintva. Evvel a rendelés megerősítésre kerül, melyről a vásárló visszaigazolást is kap.

6. A megrendelés visszaigazolása

Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A visszaigazolás automatikusan történik, Szolgáltató harmadik fél által okozott, vagy a Felhasználó számítástechnikai eszközén bekövetkezett hibákért felelősséggel nem tartozik.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a Felhasználó megrendelést küld a Szolgáltató oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést emailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között.

2. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató azt elektronikus formában, automatikusan tárolja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termékek lényeges tulajdonságait a Felhasználó megtekintheti a termékek bemutató oldalain. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációk, a valóságos megjelenéstől eltérhetnek.

A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online vásárolhatóak meg.

A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a házhoz szállítás, illetve a csomagolás díját.

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők az egyes termékek rendelkezésre állásától függően a szállítási információk menüpontban olvashatók.

2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban, a megrendelés visszaigazolásától számított (a Szolgáltató nyitvatartási idejétől is függően) 15 napon belül végzi. A Szolgáltató aktuális nyitvatartási idejét a weboldalon közzéteszi.

3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

4. A Felhasználó köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Fizetési módok

Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a megrendelt terméket visszaküldheti.

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó a terméket átveszi.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni ( postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1097 Budapest, Gubacsi út 47. ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

A felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazásával visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.

Felhasználó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül Szolgáltatónak visszaküldeni vagy átadni. Felhasználó határidőben teljesít, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Felhasználó a terméket eredeti csomagolásban, felbontatlanul, sértetlen állapotban köteles visszaküldeni. A szállítás során bekövetkező károkért a fuvarozó céget terheli a felelősség.

A termék visszaküldésének költségeit Felhasználó viseli.

Elállási nyilatkozatminta

(a szerződéstől való elállási jog gyakorlása esetén kitöltendő)

Címzett: ………………………………………………………

Alulírott Felhasználó kijelentem, hogy elállási jogommal élek az alábbi termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………….

A fogyasztó neve:…………………………………………………………………..

A fogyasztó címe:………………………………………………………………….

A fogyasztó aláírása: …………………………………………………………

Keltezés helye, ideje:……………………………………………………………..

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés

A Felhasználó bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál …………………….címen. A Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak Biorganik Online Kft., 1097 Budapest, Gubacsi út 47. címre küldött levélben, vagy elektronikus levélben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címen.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását, amennyiben megoldható fénykép csatolásával,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Egyéb rendelkezések

Jogvita esetén a vásárló a lakhelye szerinti illetékes békéltető testülethez is fordulhat, melyeknek az adatai a következő címen érhetők el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek . A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online
vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU